top of page
TeamStrengths

RAZVIJAMO LIDERE I ORGANIZACIJE PREMA NJIHOVIM PRIRODNIM TALENTIMA

Jedini u Hrvatskoj certificirani smo koristiti Gallup CliftonStrengths® alate za procjenu snaga u kombinaciji s e2grow metodologijom i digitalnom platformom kako bi gradili organizacije bazirane na snagama.

shutterstock_619264328.jpg

ORGANIZACIJE BAZIRANE NA SNAGAMA OSTVARUJU

23%

VEĆU PROFITABILNOST

18% 

BOLJE PRODAJNE REZULTATE

41%

BOLJU KVALITETU PROIZVODA I USLUGA

10%

VEĆE ZADOVOLJSTVO KUPACA

RAZVIJTE SE U ORGANIZACIJU BAZIRANU NA SNAGAMA

Kroz globalno verificirane programe razvoja na temelju snaga, pomažemo liderima i organizacijama spoznati svoje talente, a zatim ih izgraditi u individualne i kolektivne snage i kreirati dugoročne pozitivne promjene organizacijske kulture bazirane na snagama. 

Organizacije bazirane na snagama rastu organski. Svjesne su individualnih talenata pojedinaca, znaju uposliti svaki od njih i iskoristiti nastalu kolektivnu snagu za postizanje željenih rezultata.

FORMULA ZA USPJEH

TALENT  

Prirodan način razmišljanja, osjećanja ili ponašanja

x

ULOG 

Aktivno korištenje talenta, razvoj vještina i znanja

=

SNAGA

Dosljedno skoro savršeno izvođenje određenog zadatka

"Najizazovnija stvar koju svaka osoba može učiniti za sebe je suočiti se s potencijalom koji nosi u sebi, a zatim tražiti načine da taj potencijal i realizira!"

Donald O. Clifton

TIMOVI TRANSFORMIRANI SNAGAMA I E2GROW METODOLOGIJOM

Logo_Triglav_edited.png
Logo%20Bayer_edited.png
Logo%20Pfizer%20Transparent_edited.png
Logo%20CocaCola_edited.png
bottom of page